Wat is de AVG?

20 februari 2018
Door Team F&J
Team F&J
Support / Marketing / SEO

Wat is de AVG?

Wellicht heb je er al wel iets over gehoord, de nieuwe wetgeving op het gebied van privacy.

Per 25 mei dit jaar is de nieuwe wetgeving van toepassing: de Algemene Verordening Gegevensbescherming, of ook wel de AVG.

Een nieuwe wet? Nee, eigenlijk niet. Dit is een uitbreiding op de bestaande Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Per 25 mei 2018 komt die wet te vervallen en is de AVG van kracht. De nieuwe privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. De Engelse naam is General Data Protection Regulation (GDPR). De Autoriteit Persoongegevens heeft het overzichtelijk gemaakt.

Wat zijn de gevolgen van de AVG voor websites en webwinkels?

Wanneer je een website of webwinkel hebt, verzamel je persoonsgegevens. Je hebt ze nodig voor je bestelling of misschien gebruik je ze ook wel voor direct marketing doeleinden, bijvoorbeeld een nieuwsbrief of een app.

Met de komst van de AVG worden de verplichtingen voor een organisatie groter als het gaat om het verwerken van persoonsgegevens. Jij als organisatie moet aan kunnen tonen dat dit gebeurt volgens de nieuwe wet. Hoe je dit aantoont? Met documenten, want je moet vastleggen welke gegevens je verwerkt, waarvoor en hoe.

Afhankelijk van het soort gegevens die je verwerkt, kan het noodzakelijk zijn om een DPIA (Data protection impact assessment) uit te voeren of een functionaris voor de gegevensbescherming aan te stellen. Verwerk je bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld gegevens over iemands ras, politieke voorkeur, geloofsovertuiging, gezondheid of bijvoorbeeld strafrechtelijke verleden? Dan is de DPIA hoogstwaarschijnlijk verplicht voor jou.

Wanneer is een DPIA verplicht?

Een DPIA is verplicht wanneer er een hoog privacyrisico is voor de betrokkenen. Weten of jij een DPIA moet uitvoeren? Check dan deze 9 criteria!

Wanneer is het verplicht om een Functionaris voor de gegevensbescherming aan te stellen?

Het aanstellen van een Functionaris voor de gegevensbescherming (FG) is in 3 gevallen verplicht:

 1. Overheidsinstanties en publieke organisaties, zorg- en onderwijsinstellingen zijn altijd verplicht om een FG aan te stellen ongeacht de gegevens die ze verwerken.
 2. Organisaties die als kernactiviteit op grote schaal mensen volgen en hun persoonsgegevens verwerken, zoals ziekenhuizen, of een bedrijf dat zich bijvoorbeeld toelegt op cameratoezicht, of gegevens over fitheid verwerkt
 3. Organisaties die als kernactiviteit op grote schaal bijzondere persoonsgegevens verwerken, zoals gegevens over ras, politieke opvatting, gezondheid, geloofsovertuiging of strafrechtelijke zaken

Ben jij niet een organisatie zoals bovengenoemde? Dan hoef je geen FG aan te stellen. Let op: het mag wel. Als je twijfelt als organisatie of je wel of geen FG moet aanstellen, moet je in ieder geval goed kunnen beargumenteren waarom je het NIET doet. Meer weten? Check Autoriteit Persoonsgegevens.

Wat zijn de nieuwe rechten van een bezoeker?

Met de komst van de AVG komen er 2 nieuwe privacyrechten bij voor de bezoeker. De 2 nieuwe rechten zijn:

 • Recht op vergetelheid: Iedereen heeft het recht om online ‘vergeten’ te worden
 • Recht op dataportabiliteit: Iedereen heeft het recht om zijn/haar gegevens die een organisatie van hem/haar heeft, te ontvangen. Die gegevens mogen vervolgens door de persoon worden overgedragen aan een andere organisatie.

De rechten die iedereen al had:

 • Recht op inzage
 • Recht op rectificatie
 • Recht op beperking van de verwerking
 • Recht bij geautomatiseerde besluitvorming en profilering
 • Recht op bezwaar
Wat moet er dus gebeuren wanneer je gegevens verzamelt en verwerkt?

Zorg voor een nieuwe en heldere privacy statement op jouw website / webshop. De privacy statement moet beknopt, transparant, begrijpelijk en eenvoudig toegankelijk zijn. Geef hier in aan:

 • Voor welke doeleinden je gegevens verzamelt
 • Voor welke doeleinden je de gegevens verwerkt
 • Hoelang je de gegevens bewaart
 • Hoe men toegang kan krijgen tot zijn/haar informatie
 • Hoe men zijn/haar informatie kan aanpassen of verwijderen
 • Welke derden er toegang hebben tot de informatie en welke partijen dat zijn
 • Hoe de beveiliging van de gegevens is geregeld

Wanneer iemand beroep doet op een van de bovenstaande rechten, ben je verplicht om binnen een maand te reageren op het verzoek.

Bron: https://hulpbijprivacy.nl/

Eén reactie

 1. Inderdaad een interessant onderwerp, waar sinds kort veel over te vinden is! Wel vind ik het een uitstekende verandering, omdat het belangrijk is om als consument te weten waar je gegevens opgeslagen worden en voor hoe lang. Als websitehouder is het wel wat meer werk, maar je wil niet in de problemen kopen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Oh, en wat je zeker niet mag missen?
Deze relevante blogs
WordPress website
Kosten website

Wat zijn de kosten die je maakt voor een nieuwe website? Voor onderhoud? Waarom voelt het als duur en is het resultaat niet altijd zichtbaar. Is dat zo? Lees onze blog over de kosten voor WordPress website.

Online marketing trends
Dé 5 webdesign trends voor 2021

Wat speelt er zich allemaal af in ons mooie webdesign land. En wat zijn nou eigenlijk de trends voor 2021?