Privacy vinden wij erg belangrijk binnen Team F&J.

Persoonlijke informatie zullen wij dan ook vertrouwelijk behandelen en beschermen. Uiteraard hebben wij ook de nodige technische maatregelen getroffen, zodat jouw digitale gegevens veilig zijn.

Onze identiteit
F&J relations
Baileystraat 9a
8013 RV Zwolle
038 – 200 1600
info@fenj.nl

Wat beloven wij?

 • Wij beschermen en bewaren jouw gegevens volgens de voorgeschreven richtlijnen van de wet. Wachtwoorden van accounts bewaren wij in een wachtwoordmanager.
 • Wij delen jouw gegevens niet met derden, tenzij dit nodig is voor de dienstverlening. Denk hierbij aan het registreren van een domeinnaam of het afnemen van GSuite.
 • Wij gebruiken jouw gegevens alleen voor zakelijke doeleinden.

Beveiliging van jouw gegevens
Ons team is geïnformeerd en wordt geacht zich aan de nieuwe regelgeving te houden.
Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om de beveiliging van jouw gegevens te waarborgen.

Wat doen wij met een datalek?
Mocht er een datalek zijn dan informeren wij jou z.s.m.
Wij vertellen jou wat het lek behelst, wanneer het gebeurd is, wat er gelekt is en hoe dat kan. Uiteraard vertellen wij je ook wat wij doen om dit in de toekomst te voorkomen.

Voor welke doeleinden gebruiken wij jouw gegevens?

 • Om jou een factuur te kunnen sturen
 • Om een nieuwsbrief naar jou te kunnen sturen
 • Om jou de optimale support te kunnen verlenen. Wij kunnen op iedere website en webshop die bij ons gehost wordt, inloggen.
 • In sommige gevallen kunnen wij ook inloggen op andere accounts, bijv. Buckaroo. Dit is alleen het geval wanneer jij de gegevens verstrekt hebt aan ons.
 • Om onze administratie te controleren hebben wij jouw betaalgegevens, jouw BTW nr en KVK nr.

(Chocolate chip) Cookies
Wij maken gebruik van cookies om de gebruikerservaring optimaal te maken.
Naast functionele cookies, maken wij ook gebruik van niet functionele cookies om onze diensten nog beter te kunnen aanbieden aan jou. Dit is de Facebook tracking pixel en Google Analytics.

Welke leveranciers hebben jouw naw gegevens en e-mail nog meer?

 • RealTimeRegister > Voor het registreren van jouw domeinnaam en het verlengen hiervan.
 • Google > Voor het aanmaken van jouw GSuite account
  Wat weten wij van je?

Wil jij inzage in de gegevens die wij hebben van jou?
Stuur dan een e-mail naar info@fenj.nl met het verzoek tot de gegevens. Wil je naar aanleiding daarvan iets aan laten passen? Ook dan kun je een e-mail sturen naar ons met het verzoek tot wijziging.
In beide gevallen zullen wij binnen 30 dagen na bevestiging van ontvangst jouw gegevens inzichtelijk maken of aanpassen.

Vergeet mij (niet)
Ben je geen klant meer bij ons / neem je niets meer bij ons af en wil je dat wij jou vergeten? Dan kun je ons mailen op info@fenj.nl met het verzoek om jouw account inclusief alle persoonlijke informatie te verwijderen. Binnen 30 dagen na bevestiging van ontvangst zullen wij jouw gegevens verwijderen.
Let op: Weg is ook echt weg.

Leadinfo
We maken gebruik van de leadgeneratieservice van Leadinfo B.V. in Rotterdam, Nederland. Deze tool identificeert bedrijfsbezoeken aan onze website op basis van IP-adressen en toont ons openbaar beschikbare informatie, zoals bedrijfsnamen of adressen. Daarnaast plaatst Leadinfo twee first-party cookies om het gebruikersgedrag op onze website te analyseren. De tool verwerkt ook domeinen uit formulierinvoeringen (bijvoorbeeld “Leadinfo.com”) om IP-adressen aan bedrijven te koppelen en de dienstverlening te verbeteren. Meer informatie is te vinden op www.leadinfo.com. Op deze pagina: https://www.leadinfo.com/en/opt-out heb je de mogelijkheid om je af te melden. Als je kiest voor afmelding, worden je gegevens niet langer door Leadinfo geregistreerd.

Backups
Indien je bij ons een website of webshop afneemt, maken wij iedere nacht een backup.

Back-up schema van de serverapplicaties:
7 dagen een dagelijkse backup / 4 weken een wekelijkse backup
De bestanden van een dagelijkse back-up gaan maximaal 3 dagen terug. De back-ups worden versleuteld opgeslagen.

De WordPress websites staan op een hiervoor bestemde server. De back-ups die hier gemaakt worden, staan op die server. Maar uiteraard maken wij ook een dagelijkse backup die we bewaren op een andere server en de databases bewaren we zoals beschrijven bij onze serverapplicaties.

Geheimhouding
Iedereen die werkzaam is bij F&J relations heeft een geheimhoudingsplicht als het gaat om de persoonsgegevens van jou en degene die wij verwerken namens jou.

Anonimiseren
Wanneer wij een kopie maken van een productiedatabase voor ontwikkel- en testwerkzaamheden, zullen wij voor gebruik alle persoonsgegevens anonimiseren.

Privacy by design
Bij het ontwikkelen van onze applicaties slaan we alleen data op die echt noodzakelijk is voor de verwerking. Wij vragen niet om onnodige gegevens. Wachtwoorden slaan wij altijd “Salt and Pepper” encrypted op. Al onze applicaties draaien op een SSL verbinding.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over het privacybeleid dan waarderen wij het als je ons hiervan op de hoogte brengt. Uiteraard heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.