Wat is het Internet of Things?

Iets met internet en dingen….De kreet Internet of Things (IoT) of Internet der Dingen is een kreet die steeds vaker opduikt.